Database turbine eoliche

18 turbine eoliche sono registrate da Bonus.
Mito Dati sulle prestazioni Modelli Foto Fascicoli Mercato / Offerte
Bonus B19/120
120,00 kW
Bonus B23/150 Gittermast
150,00 kW
Bonus B23/150 Konisk Rørtårn
150,00 kW
Bonus B23/150 Nacelle
150,00 kW
Bonus B23/150 Trebenet
150,00 kW
Bonus B31/300
300,00 kW
Bonus B33/300
300,00 kW
Bonus B35/450
450,00 kW
Bonus B37/450
450,00 kW
Bonus B39/500
500,00 kW
Bonus B41/600
600,00 kW
Bonus B44/600
600,00 kW
Bonus B54/1000
1,00 MW
Bonus B62/1300
1,30 MW
Bonus B76/2000
2,00 MW
Bonus B82/2300
2,30 MW
Bonus 95
95,00 kW
Bonus 150
150,00 kW